สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563

เลขที่ประกาศ: 
1-31 ก.ย. 2563
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ตุลาคม 5, 2563