สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เลขที่ประกาศ: 
1-30 พฤศจิกายน 2560
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 6, 2560
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: