สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560

เลขที่ประกาศ: 
1-31 ตุลาคม 2560
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 3, 2560
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: