สติกเกอร์ที่แปะข้างตัวรถ บดบังวิสัยทัศน์การมองเห็นมากๆๆๆๆๆๆค่ะ ยิ่งตอนฝนตกคือมองไม่เห็นอะไรเลย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สติกเกอร์ที่แปะข้างตัวรถ บดบังวิสัยทัศน์การมองเห็นมากๆๆๆๆๆๆค่ะ ยิ่งตอนฝนตกคือมองไม่เห็นอะไรเลย ต้องส่องจากหน้ารถอย่างเดียว ปรับปรุงหน่อยก็ดีนะ ติดแค่ข้างตัวรถก็พอแช้ว กระจกไม่ควรติดอย่างยิ่ง

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป