ศูนย์การประชุมแห่งชาติฯ สิริกิตย์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากคลองเตยไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตย์ขึ้นรถสายอะไร และตรงไหนค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 136,185 ฝั่งตรงข้ามตลาดตลองเตย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ