ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
919558
วันที่รับเอกสาร: 
24/12/2557 - 06/01/2558
วันที่ยื่นซอง: 
16/01/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
16/01/2558
ราคากลาง: 
647,136.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ธันวาคม 12, 2557