ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1692080.88
วันที่รับเอกสาร: 
08/01/2559 - 18/01/2559
วันที่ยื่นซอง: 
29/01/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
29/01/2559
ราคากลาง: 
1,676,621.52
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามยอดซัพพลาย
1,487,539.68
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามยอดซัพพลาย
1,487,539.68
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 23, 2558