ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)

วันที่ประกาศ: 
19/06/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
19/06/2561