ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1649940
วันที่รับเอกสาร: 
20/12/2559 - 28/12/2559
วันที่ยื่นซอง: 
11/01/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
11/01/2560
ราคากลาง: 
1,649,280.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
1,632,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
1,632,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ธันวาคม 6, 2559