ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1725696
วันที่รับเอกสาร: 
26/12/2557 - 08/01/2558
วันที่ยื่นซอง: 
20/01/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/01/2558
ราคากลาง: 
1,593,600.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 17, 2557