ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม กปด.28

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
739584
ราคากลาง: 
739,584.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.พี แอนด์ วาย เซฟตี้ เซอร์วิส
737,016.00
หจก.สยามพิทักษ์รักษาความปลอดภัย
743,179.20
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.พี แอนด์ วาย เซฟตี้ เซอร์วิส
737,016.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤษภาคม 4, 2559