ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่ปู่เจ้าสมิงพราย กปด 31

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1075338
วันที่รับเอกสาร: 
27/05/2559 - 07/06/2559
วันที่ยื่นซอง: 
17/06/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
17/06/2559
ราคากลาง: 
1,075,338.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
1.หจก.สยามพิทักษความปลอดภัย 2. บริษัทรักษาความปลอดภัย อมรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3. บริษัท รักษาความความปลอดภัย สามยอดซัพพลาย จำกัด
14,953.27
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริ(ษัท รักษาความปลอดภัยอมรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
14,953.27
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤษภาคม 13, 2559