ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่นครอินทร์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
776820
วันที่รับเอกสาร: 
15/12/2559 - 27/12/2559
วันที่ยื่นซอง: 
12/01/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/01/2560
ราคากลาง: 
597,060.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
645,206.04
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัยสยามพิทักษ์ จำกัด
612,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤศจิกายน 29, 2559