ว่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดบริเวณที่ทำการเขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) ของเขตการเดินรถที่ 4

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1179140
วันที่รับเอกสาร: 
11/08/2560 - 23/08/2560
วันที่ยื่นซอง: 
05/09/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
05/09/2560
ราคากลาง: 
1,155,600.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท พี เอ็ม โกลวิ่ง คลีน จำกัด
1,009,224.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท พี เอ็ม โกลวิ่ง คลีน จำกัด
954,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 31, 2560