ว่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
698710
วันที่รับเอกสาร: 
08/08/2560 - 18/08/2560
วันที่ยื่นซอง: 
01/09/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
01/09/2560
ราคากลาง: 
665,433.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
665,433.00
บริษัท ซีทูเอฟ จำกัด
765,800.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
665,433.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 24, 2560