ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด อู่บางเขน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
592459
วันที่รับเอกสาร: 
27/01/2560 - 07/02/2560
วันที่ยื่นซอง: 
21/02/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/02/2560
ราคากลาง: 
518,400.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
502,686.00
บริษัทมิตรสะอาด จำกัด
579,726.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัม มอร์ แดน คลีน จำกัด
501,840.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มกราคม 16, 2560