ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่หมอชิต 2) เขตการเดินรถที่ 8 (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
814270
วันที่รับเอกสาร: 
23/11/2559 - 01/12/2559
วันที่ยื่นซอง: 
15/12/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/12/2559
ราคากลาง: 
732,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ วาย เซฟตี้ เซอร์วิส
690,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ วาย เซฟตี้ เซอร์วิส
690,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, พฤศจิกายน 14, 2559