ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดอู่ท่าอิฐ บริเวณที่ทำการเขตการเดินรถ กปด.17 และ กปด.37

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
795010
วันที่รับเอกสาร: 
09/12/2559 - 23/12/2559
วันที่ยื่นซอง: 
09/01/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/01/2560
ราคากลาง: 
741,600.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด
734,400.00
บริษัท ไฮคลีน โฮม เซอร์วิส จำกัด
739,584.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด
734,400.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2559