ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1186416
วันที่รับเอกสาร: 
11/08/2558 - 20/08/2558
วันที่ยื่นซอง: 
02/09/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
28/07/2558
ราคากลาง: 
1,078,560.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามยอดซัพพลาย
1,048,800.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กรกฎาคม 28, 2558