ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่บางเขน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1446640
วันที่รับเอกสาร: 
30/01/2560 - 09/02/2560
วันที่ยื่นซอง: 
23/02/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
23/02/2560
ราคากลาง: 
1,296,120.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ที เอส จี อินเตอร์ การ์ด จำกัด
1,218,000.00
บริษัท รักาาความปลอดภัยสยามพิทักษ์ จำกัด
1,286,272.68
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ที เอส จี อินเตอร์ การ์ด จำกัด
1,217,160.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มกราคม 18, 2560