ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1560000
วันที่รับเอกสาร: 
08/12/2559 - 23/12/2559
วันที่ยื่นซอง: 
10/01/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
10/01/2560
ราคากลาง: 
1,487,539.68
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัยสามยอดซัพพลาย จำกัด
1,593,392.64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
2,288,088.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัยสามยอดซัพพลาย จำกัด
1,593,392.64
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มกราคม 27, 2560