ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่บางบัวทอง เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
436346
วันที่รับเอกสาร: 
21/05/2558 - 02/06/2558
วันที่ยื่นซอง: 
21/05/2558 - 02/06/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
03/06/2558
ราคากลาง: 
389,308.80
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
15,522.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
15,520.00
เป็นราคาที่ต่อรองต่ำสุด
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 21, 2558