ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยอู่แพรกษา (บ่อดิน) กลุ