ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยอู่ปู่เจ้าสมิงพราย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1078560
วันที่รับเอกสาร: 
10/04/2560 - 24/04/2560
วันที่ยื่นซอง: 
09/05/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/05/2560
ราคากลาง: 
1,078,560.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
957,222.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
1,020,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
954,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 27, 2560