ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
2373000
ราคากลาง: 
2,314,104.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
2,184,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
2,184,000.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 25, 2559