ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยบริเวณอู่แพรกษา(บ่อดิน) เขตการเดินรถที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
700000
วันที่รับเอกสาร: 
08/09/2559 - 16/09/2559
วันที่ยื่นซอง: 
28/09/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
29/08/2559
ราคากลาง: 
645,202.80
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
17,441.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
17,441.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 29, 2559