ว่าจ้างลากรถโดยสารปลดระวาง จำนวน 78 คัน ของเขตการเดินรถที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
332500
ราคากลาง: 
332,500.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
นายวิเชียร ธงชัย
273,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ สมาร์ทคาร์
374,400.00
บริษัท ธนกฤต คอมมูนิเคชั่น จำกัด
304,200.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
นายวิเชียร ธงชัย
265,200.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มกราคม 25, 2560