ว่าจ้างลากรถยนต์โดยสารปลดระวาง จำนวน 119 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
548828
ราคากลาง: 
548,828.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ธนกฤต คอมมูนิเคชั่น จำกัด
481,950.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ธนกฤต คอมมูนิเคชั่น จำกัด
481,950.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 9, 2559