ว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
893771
วันที่รับเอกสาร: 
11/08/2559 - 23/08/2559
วันที่ยื่นซอง: 
05/09/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
05/09/2559
ราคากลาง: 
845,514.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัยที เอส จี อินเตอร์การ์ด จำกัด
11,100.00
บริษัท พี.เอ็ม โกลวิ่ง คลีน จำกัด
11,877.00
บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
14,400.00
บริษัท สตาร์อลิอันซ์ เซอร์วิส จำกัด
14,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท ทีเอสจี อินเตอร์การ์ด จำกัด
11,090.55
จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 665,433.-บาท อายุสัญญา 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กรกฎาคม 29, 2559