ว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
623542.50
วันที่รับเอกสาร: 
28/06/2560 - 07/07/2560
วันที่ยื่นซอง: 
25/07/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
25/07/2560
ราคากลาง: 
593,850.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 15, 2560