ว่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 จำนวน 500 เล่ม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
400000
วันที่รับเอกสาร: 
11/03/2559 - 24/03/2559
วันที่ยื่นซอง: 
11/03/2559 - 24/03/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
25/03/2559
ราคากลาง: 
203,300.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท อีเกิ้ลเปเปอร์ จำกัด
190,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท อีเกิ้ลเปเปอร์ จำกัด
190,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 11, 2559