ว่าจ้างก่อสร้างอู่จดรถโดยสารและอาคารสำนักงานอู่บางพลี

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
12665250
ราคากลาง: 
12,652,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เจ บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
12,650,690.00
บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
12,948,800.00
บริษัท ไดมอนด์ ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
12,834,730.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เจ บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
12,650,690.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, สิงหาคม 8, 2560