วัดคลองเตยนอก ไปนาราธิวาส ซอย11นั่งสายอะไร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
วัดคลองเตยนอก ไป นาราธิวาส ซอย 11 นั่งสายอะไร

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 102,180 ตรงบริเวณรางรถไฟ แถวๆท่ารถสาย47 ไปลงเซ็นทรัลพระราม3 ต่อสาย 77ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ