ลูกนกพาขึ้นรถเมล์ได้ไหม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ลูกนกแก้วขนาดเล็ก นกฟอพัส อายุไม่ถึงเดือนยังเป็นลูกป้อนอยู่ คใขนยังคลุมไม่ทั่วตัว ใส่กล่องหรือตะกร้ามิดชิด สามารถนำขึ้นรถเมล์ได้ไหม