ลืมของบนรถ สาย 515

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบว่ามีใครพบเห็นบัตรนักศึกษา หล่นอยู่ที่รถเมย์สาย 515 บ้างแถวๆเบาะหลัง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่พบเห็น (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ