ร4เมล์สาย 50 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แจ้งรถเมล์สาย 50 12-5143, 7-55015 เวลาประมาณ 10.00 น. 16/2/67 ป้ายอุรุพงษ์ ไม่จอดรับผู้โดยสาร ทั้งที่มีคนรออยู่มาก และรอรถมานาน นานๆ จะมาที กรุณาจัดการแก้ปัญหาด้วยค่ะ ผู้โดยสารเดือดร้อนค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของ พนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)