ร้องเรียน114

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่12กรกฎา62 นั่ง114แล้วจะลงป้ายหน้ากดกริ่งก่อนถึงป้ายแล้ว คนขับก็ขับเร็วขึ้น พอถึงป้ายที่เราจะลงเขาก็รีบเบรกอย่างแรง เรายืนอยู่หน้าประตูตัวก็โยก ศอกไปฟาดเหล็กตรงราวจับลงบันได ไม่ได้อะไรนะคะ แค่อยากให้ขับเบากว่านี้ถ้ามีคนกดกริ่งจะลงจะได้ไม่เบรกกระทันหัน เราไม่อะไรแต่ถ้าเป็นคนแก่คงปลิว ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ