ร้องเรียน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถแอร์สาย 510 ประจำเลย เวลารถติดๆแถวสะพานควาย พอไฟเขียนรีบออก ไม่จอดรับคนตรงป้ายสะพานควาย ช่วงเวลา 5 -6 โมงนี่ยิ่งบ่อย ดิฉันก็อยากกลับบ้านเหมือนกัน รอรถตั้งนาน พอรถมารถก็ไม่รับ จอดเล่นขวาให้วิ่งไปขึ้นรถ พอวิ่งไปกลางถนนแล้ว ก็ปิดประตูใส่ดิฉันซึ่งอุตส่าวิ่งไปต้องติดอยู่กลางถนนคืออะไรค่ะ มันหลายครั้งมาก สาย 29 ก็เหมือนกัน คุณเคยมาดูบ้างใหม่คะ พนักงานขับรถกันอย่างไร หรือต้องให้วิ่งไปขวางหน้ารถเลยใหม

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ