ร้องเรียน!!!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอรถตั้งแต่ 3โมงครึ่งป่านนี้ 5โมงครึ่งเเล้วยังไม่โพล่มาเลยอยากถามว่า 206 รถเป็นอะไรหรอคะ ทุกวันตลอดปีตลอดชาติเมื่อไหร่หรอคะที่จะแก้ไข?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ