ร้องเรียน 207 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย207 รอรถตรงบิ๊กซีรามคำแหงตั้งแต่ตีห้าครึ่ง กว่ารถจะมาเกือบหกโมงครึ่งทุกวัน จำนวนรถก็มีไม่พอกับจำนวนผู้ใช้บริการ รบกวนปรับปรุงด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ