ร้องเรียน 141

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขับรถเร็วชิดขวาตลอดพอจะถึงป้ายเขจบางขุนเทียนกดกริ่งไป1ครั้งก็ขับเลยไปเลยกำซ้ำอีกครั้งก็ยังไม่จอดเลยไปจอดป้ายเซ็นทรัลพระราม 2 ทำให้คนอื่นเสียเวลามาก เสียค่ารถนั่งกลับไปอีก ถ้ารถเมย์สายนี้จะไม่จอดตามป้ายก็อย่าเ็นรถโดยสารเลยดีกว่าค่ะ เป็นรถตามใจคนขับดีกว่านะค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปนยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลอบรมกำชับพนักงานให้หยุดรับส่งตามเครื่องหมายหยุดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง หากประสบเหตุการณืเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง เลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป