ร้องเรียน สาย96 รับผู้โดยสารนอกป้าย แต่ไม่รับคนที่โบกตรงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายรถเมล์บางกะปื เวลา 16.45น. รถเมล์สาย 96 เลข 2-80107 จอดรับผู้โดยสารใต้สะพานลอยก่อนถึงป้ายเกือบร้อยเมตร พอถึงป้ายกับไม่จอดรับคนที่ยืนโบกรออยู่ ทำไมต้องทำพฤติกรรมแบบนี้ คือคนรอตรงป้ายถูกต้องถ้าไม่วิ่งไปขึ้นรถก็จะไม่ได้ขึ้นงั้นหรอ แบบนี้ยิ่งทำให้สังคมไม่เป็นระเบียบวินัย พอจอดคนก็วิ่งแห่กันไปขึ้นรถนอกป้าย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรียกพนักงานขับรถอบรมโดยรวามเรื่องมารยาทการขับขี่รถตระหนักถถึงจิตสำนักการให้บริการหยุดรับส่งตามเครื่องหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ