ร้องเรียน รถเมล์ 515

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขาเข้าอนุเสาวรีย์ ขึ้นเวลา 05.40 ป้ายรถไฟศาลายา ผู้ขับเป็นผู้หญิง ผมสั้นคล้ายผู้ชาย กระเป๋าเป็นผู้หยิงวัยกลางคน ผมสีทอง ต่อจากรถขึ้นทางด่วนคันเวลา 05.30 คนขับใช้วิธีการเปิดประตูหน้า รับคนขึ้นอย่างเดียว และเปิดประตูกลางสำหรับคนลงอย่างเดียว ทำให้ผู้โดยสารเกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากได้ผ่านสถานะการณ์ควบคุมโควิคมาแล้ว ผู้โดยสารที่ขึ้นประจำมีความเข้าใจว่าขึ้นประตูไหนก็ได้ ขณะโดยสาร มีผู้ลงกดกริ่ง ประตูเปิดหน้าบ้าง หลังบ้าง ผู้โดยสารต้องรีบวิ่งไปมา ถ้าเปนผู้โดยสารคนแก่ หรือคนท้อง จะลำบากขนาดไหน การกระทำของคนขับเปนสิ่งที่ดีค่ะ แต่ถ้าทำเหมือนกันทุกคันจะดีมากค่ะ ไม่ใช่คันนี้ทำ คันอื่นไม่ทำ ทุกครั้งที่จอดป้ายจะตะโกน ประตูหน้าๆๆ คนลงเกิดความสับสนค่ะ ขับเร็วไม่ว่า ถึงป้ายอย่ารีบค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ