ร้องเรียน รถร่วมปรับอากาศ บ.สมาร์ทบัส ขับปาดหน้ากระชั้นชิด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เนื่องจากวันที่ 18 มกราคม 2567 บนถนนบรมราชชนนี มีรถเอกชนร่วมบริการ ปรับอากาศ หมายเลขรถ 4-51 (10) หมายเลขทะเบียน 16-7578 กรุงเทพมหานคร ขับปาดหน้าในระยะกระชั้นชิด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)