ร้องเรียน ปอ 84ยูโรทูไม่ยอมเข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 21/8/19 เวลาประมาณ 18.50น.รถปอ84 ยูโรทู ไม่ยอมเข้าป้าย bts กรุงธนบุรี จากฝั่งข้าเขามาจากคลองสาน โดยวิ่งเลนกลาง ข้าพเจ้าดู GPS จาก app เห็นว่ากำลังมา แต่ปรากฏว่าไม่เข้าป้าย แถวนี้รถติดและรอนาน ถ้าพลาดคันนึงคือรอไปอีกนาน อยากให้ตักเตือนพนักงานเรื่องนี้ด้วยค่ะ เลขรถ 13-1569(6-56050)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ