ร้องเรียน กระเป๋ารถเมล์ 138

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนง..เลือกปฏิบัติ เมื่อเวลา 7.40. ขึ้นรถโดยสารไป เพื่อจะไปหาที่นั่งพนงพุดขึ้นว่าเดินในห้ามนั่ง คือที่เตมหมด แต่ทำไมเจ้าหน้าท่านอื่นนั่งได้บริเวนทางเนินใกล้คนขับ แล้วพุดขึ้นมาว่าอยากจะลาพักร้อนสักเดือน ลูกค้าน่ารักก๊จะยิ้มมให้อยากเก็บตังเดียวเดินมาเก็บเอง และเดินลงรถไป ขึ้นในอุ่รถตรงราชประชา. ขึ้นมายืนมองหน้้าด้วยหางตา ยืนมองเราตั้งแต่หัวจรดตีน ทำน่าทำตาได้ทุเรสมาก ท่าไม่อยากทำจะมาทำเพื่ออะไร จะมามองน่าหาเรื่องเพื่ออะไรถ้าไม่รักในงานที่ทำจะมาทำทำไม พุดมสไดไง ห้ามนั่งขึ่นทางด่วนค่อยนั่ง ยอมรับค่ะม่พอใจมากกับการทำกิยาม่ดีใส่ แต่มาทำใส่คนอื่นมันม่ควร อยากพักร้อนควรให้ลายาวค่ะ ลาออกไปจบ ลักษณะเจ้าหน้า ผมสั้นอ้วนๆหน้าตาบูดๆเสียงแย่มาก มีสายห่อยคอสีม่วง 5-70042/16-1335 ปอ138. พิจารณาด้วยค่ะ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.138 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ