ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ประกาศที่ป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้ายรถเมล์ชั่วคราวที่ย้ายมาตรงหน้า ซอยลาดพร้าว 96 เจ้าหน้าที่ประกาศสายรถเมย์ใช้เครื่องประกาศเสียงดังมาก ตึกมีผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ คนประกาศเริ่มส่งเสียงดังตั้งแต่ ตี 5 ครึ่ง จนถึง 8-9 โมงเข้า ทำให้ผู้พักอาศัยแถวนี้ไม่สามารถพักผ่อนได้ เสียงดังไปถึงในซอยหลายเมตร โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเดินรถ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วว่าให้ใช้เสียงเบาลง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอม แถมยังพูดจานอกเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวกับการเเดินรถอีก จึงร้องเรียนมา หากยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข คงต้องแจ้งหน่อยงานอื่นๆเพิ่ม