ร้องเรียนสาย 84ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 84ก ชอบไปจอดบ้านเอื้ออาทรทุกครั้งทำให้เสียเวลาในการเดินทางมากขึ้นไปอีก อีกทั้งต้องให้ผู้โดยสารเปลี่ยนไปขึ้นอีกคันทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากด้วยคะในเมื่อปลายทางของสายนี้คือเซนทรัลศาลายาไม่ใช่บ้านเอื้ออาทร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ