ร้องเรียนสาย 555

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โบกแล้วไม่จอดรับผู้โดยสารรอบประมาณ 17.50 ผู้โดยสารยืนรอหน้าครัวการบินสุวรรณภมูิ เหตุการณ์ประมาณว่ามีรถคันอื่นเข้าป้ายรับผู้โดยสารประมาณ 3 คัน แล้วสาย 555 ไม่เข้าป้าย ทั้งที่ผู้โดยสารรอขึ้นตั้งนาน โดยใช้ gps ติดตามรถตลอด เลขที่รถ 555 13-1062 1-45093 ปรับปรุงด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ