ร้องเรียนสาย 543

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
อยากทราบว่าทำไมสาย 543 ถึงนานๆ มา 1 คันค่ะ เพราะยืนรออยู่หน้า มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ช่วงเย็น กว่าจะมาแต่ละคัน ชั่วโมงกว่า ๆ เกือบ 2 ชั่วโมง เพราะสามารถกลับบ้านที่ เสนานิคม (เมเจอร์รัชโยธิน) ได้สายเดียวค่ะ ถ้ารถขาดระยะขนาดนี้ พอจะมีทางที่จะเพิ่มสายรถเมย์วิ่งมาทาง เสนานิคม (เมเจอร์รัชโยธิน) บ้างมั้ยค่ะ หรือตัดระยะให้วิ่งสั้นลงกว่านี้ค่ะ จะได้มาได้ถี่ขึ้นค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ